Podmienky používania

Ochrana osobných údajov a bezpečnosť

stranám okrem kuriérskej služby/poskytovateľa poštových služieb, ktorí uvedenú informáciu potrebujú na doručenie objednaného tovaru. Ak si to užívateľ želá, získané informácie budú využité na zasielanie správ ohľadom nového tovaru. V prípade, že bude webová stránka predaná alebo prevzatá inou spoločnosťou, informácie sa stávajú majetkom nového majiteľa alebo spoločnosti. Vyhradzujeme si právo poskytnúť akékoľvek informácie v prípade, že to bude v záujme presadzovania práva, v našom záujme pri ochrane našich práv, ak sa jedná o súdne nariadenie, záruku alebo prebiehajúce policajné vyšetrovanie. Na webovej stránke sa nachádza niekoľko odkazov na iné stránky. Nie sme zodpovední za obsah a postupy týchto stránok. Odporúčame vám, aby ste si prečítali všetky vyhlásenia týkajúce sa ochrany osobných údajov na iných stránkach. Riadime sa najnovšími a najvyššími štandardmi z oblasti bezpečnosti, zberu informácií a ich prenosu. Kódujeme všetky dôležité informácie ako sú napríklad informácie o kreditných kartách, pomocou SSL. Zároveň musíme dodať, že posielanie ako aj zálohovanie akýchkoľvek údajov on-line nie je nikdy a nikde 100%-ne bezpečné, a preto vám nevieme zaručiť absolútnu bezpečnosť. Webová stránka používa “cookies”, čo sú malé textové súbory, ktoré obsahujú informácie o vašom počítači, ale nemôžu zapríčiniť poškodenie alebo rozšíriť vírus na vašom zariadení. Nemôžeme niesť zodpovednosť za prípadné škody na vašom hardvéri, keďže používanie našej webovej stránky je úplne dobrovoľné a na vaše vlastné riziko. Rovnako nemôžeme niesť zodpovednosť za obsah ako aj chyby na prepojených stránkach. Náš poskytovateľ web hostingu automaticky zbiera informácie ako je IP adresa, typ browsera, OS, čas návštevy a iné. Tieto informácie sú použité iba pre štatistické účely a je nemožné napojiť sa na akékoľvek iné súkromné údaje. Každý užívateľ je zodpovedný za bezpečnosť svojich osobných údajov. Užívateľ sa musí uistiť, že užívateľské, prihlasovacie meno ako aj heslo sú dostatočne bezpečné spolu s príslušným antivírusovým softvérom nainštalovaným vo vašom zariadení. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek upraviť našu politiku. Zmeny budú oznámené na našej webovej stránke, a preto vám odporúčame, aby ste ju pravidelne sledovali.

Všeobecné podmienky

Všeobecné podmienky webovej stránky sú v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa a medzinárodnými predpismi platnými pri on-line obchodovaní. Všetci užívatelia stránky (zákazníci a iní užívatelia) súhlasia so všetkými na tejto stránke uvedenými podmienkami. Každý užívateľ stránky sa automaticky považuje za oboznámeného s týmito informáciami a musí sa podľa nich riadiť. Celý obsah webovej stránky je chránený autorským právom. Akékoľvek kopírovanie, distribúcia, tlač, publikovanie alebo neautorizované použitie je prísne zakázané.

On-line nákup

Akýkoľvek on-line nákup sa považuje za uskutočnený, ak boli položky doručené, alebo ak bol odoslaný písaný list s informáciou o doručení. Automaticky generovaná emailová faktúra sa nepovažuje za uskutočnenie nákupu. Snažíme sa mať skladom čo najviac položiek a uskutočniť jednotlivé dodávky v čo najkratšom čase, aby sme vždy uspokojili našich zákazníkov. Nemôžeme však garantovať dostupnosť všetkých položiek v sľúbenom termíne, nakoľko nemáme kontrolu nad výrobou a ani distribúciou. Po zakúpení položky v on-line obchode, môže zákazník zmeniť svoju objednávku pred zaslaním položky iba ak si objedná položku za vyššiu cenu. Po odoslaní položky zákazník už objednávku zrušiť nemôže.

Ceny

Z dôvodu rýchlo sa meniacich podmienok v obchodovaní sú ceny nestále a môžu sa kedykoľvek zmeniť. Všetky ceny sú vrátane DPH a sú platné potom ako ich potvrdí kupujúci. Aj keď cenník na stránke každý deň aktualizujeme, môže sa v ňom objaviť chyba. V takomto prípade je zákazník kontaktovaný s novou informáciou a môže svoju objednávku zrušiť. V každom prípade mu ponúkneme inú možnosť, aby mohol objednávku zmeniť k svojej spokojnosti.

Platby

Prijímame on-line platby za objednané položky, ktoré sa realizujú rôznymi spôsobmi: Paypal, Klarna, SEPA, Visa, MasterCard, American Express, Discover, JCB a Diner’s Club alebo v prípade niektorých regiónov sa uplatňuje platba v hotovosti pri dodaní. Až po moment úplnej realizácie platby ostávajú všetky položky majetkom ARBZ d.o.o.

Nákup

Nákup položky pozostáva z nasledovných krokov: Zadanie objednávky: Zákazník vyplní formulár, ktorý bude obsahovať jeho/jej informácie o doručení. Spôsob platby: v tomto bode si zákazník zvolí spôsob platby Potvrdenie objednávky: Zákazník dostane potvrdzujúci e-mail o tom, že balík bude poslaný do 24 hodín.

Vrátenie tovaru

Vrátenie tovaru je možné za určitých podmienok. Každý zákazník má právo vrátiť tovar bez udania dôvodu do 14 dní po jeho obdržaní, a v takomto prípade budú peniaze vrátené v plnom rozsahu. Ak zákazník poslal tovar späť pred skončením 14 dňového obdobia, je to považované za včasné vrátenie tovaru. Zákazník musí odpovedať na potvrdzujúci email, ktorý obdrží od predajcu, aby ho informoval o vrátení.   Všetky poplatky spojené s vrátením tovaru znáša zákazník. Zákazník má právo na vrátenie peňazí v plnom rozsahu, ak je vrátený tovar nepoškodený, v pôvodnom obale, spolu s ostatnými položkami ako napríklad návody, užívateľské príručky, atď. V prípade akéhokoľvek poškodenia tovaru alebo v prípade chýbajúcej súčiastky, návodu alebo v prípade, že bol tovar nosený, ARBZ d.o.o. má právo zamietnuť vrátenie tovaru v plnej výške nákupnej ceny alebo môže vrátiť iba jej časť. Vrátenie peňazí sa uskutoční najneskôr do 14 dní po obdržaní tovaru. Čiastka bude vrátená na zákazníkov bankový účet alebo mu bude uplatnená zľava pri ďalšom nákupe. Upozorňujeme zákazníkov, aby vrátený tovar balili čo najopatrnejšie a balíky pri odosielaní poistili. Neriešime reklamácie formou posielania hotovosti späť zákazníkom.

Zrušenie objednávky

Zákazník môže zrušiť svoju objednávku do 2 hodín po objednaní telefonicky alebo emailom. Správa MUSÍ obsahovať nasledovné informácie: Predmet: Zrušenie objednávky Samotná správa: a) Názov položky b) Meno a priezvisko zákazníka c) Adresa zákazníka

Nedoručené balíky

Zákazník musí prijať balík a zaplatiť zaň v zmysle Záväzných predpisov. V prípade, že si zákazník nepreberie balíček poslaný na dobierku, balík je poslaný po čakacom čase na pošte alebo v sklade späť na adresu spoločnosti ak čakacia doba (15 dní) bola prekročená a NEPOVAŽUJE sa to za zrušenie zmluvy. Zmluva je stále platná a neprevzatie balíka sa považuje za jednostranné, neoznámené porušenie zmluvy zo strany zákazníka. Ak zákazník neprijme balík, spôsobuje tým spoločnosti peňažnú ujmu, a preto je povinný uhradiť jej prepravné náklady k zákazníkovi, administratívne náklady ako aj prepravné náklady za prepravu naspäť. Keďže zákazník NEZRUŠIL zmluvu, bude mu za vyššie spomenuté vzniknuté náklady vystavená faktúra. V prípade neuhradenia faktúry to bude považované za pohľadávku a tá bude postúpená externej spoločnosti. V prípade falošných objednávok bude zaslaná IP adresa na ďalšie spracovanie ako zneužívateľ. Neprevoditeľné poplatky sú do výšky 25,- EUR bez DPH a vrátane administratívnych nákladov, nákladov na balenie, na prepravu ako aj prepravu späť.

Záruka

Záručná doba na tovarové položky je definovaná výrobcom, ale nikdy nie je kratšia ako dva roky. Všetky položky v on-line obchode majú od svojich výrobcov platnú záruku. Záručná doba začína plynúť dátumom nákupu a záruka môže byť uplatnená pri predložení originálu faktúry a záručného listu. Obyčajne to prebehne rýchlejšie ak je položka opravená alebo vymenená v autorizovanom obchode/servise; ponúkame podporu všetkým zákazníkom s ohľadom na všetky zákonné, záručné požiadavky. Pri reklamácii alebo výmene musia byť splnené všetky podmienky výrobcu. V prípade ak potrebujete pomoc pri záručných požiadavkách, prosím kontaktujte nás prostredníctvom odpovede na email, ktorým sme potvrdili vašu objednávku. Takýto email musí obsahovať nasledovné informácie: položka (sériové číslo, ak má), popis závady, dátum kúpy v on-line obchode, číslo faktúry a adresa. Počas obdobia záruky sa budeme snažiť vám čo najviac pomôcť pri vyriešení vašej reklamácie.  Záruka sa nevzťahuje na nasledovné prípady:

 • Fyzické poškodenie
 • Opotrebenie v dôsledku používania
 • Škody zapríčinené nesprávnym, neadekvátnym a nedbanlivým zaobchádzaním s tovarom

Dodanie

Dodanie sa uskutočňuje prostredníctvom DHL, GLS, TNT a DPD. Snažíme sa, aby bol čas dodania objednanej položky čo najkratší. V prípade objednania položiek ktoré sú na sklade dochádza k ich zaslaniu do 24 hodín po zadaní on-line objednávky. V prípade, že sa objednaná položka nenachádza na sklade, budeme vás čo najskôr kontaktovať, aby sme vám oznámili čas dodania. V prípade, ak si to tak zákazník praje, čas dodania neprekročí 15 dní. Náklady na prepravu sa fakturujú v čase objednávky na základe spôsobu prepravy a na základe adresy zákazníka. V prípade dodania mimo EU nezodpovedáme za žiadne clo alebo poplatky súvisiace s preclením v krajine zákazníka.

Poškodenie pri dodaní

V prípade, ak obdržíte položku poškodenú počas prepravy, prosím napíšte nám prostredníctvom odpovede na náš email potvrdzujúci vašu objednávku a opíšte nám váš problém. V tomto prípade požadujeme aj pár fotografií poškodenej položky v originálnom balení, aby sme mohli začať konanie voči prepravnej spoločnosti. Boli by sme vďační, ak by ste uviedli aj čas doručenia a celý názov prepravnej spoločnosti. Všetky tieto informácie budú veľmi užitočné pri reklamovaní spôsobenej škody.

Obsah webovej stránky

Snažíme sa o to, aby naša webová stránka bola neustále aktualizovaná, ale nikdy si nemôžeme byť istý 100%-nou presnosťou uvedených údajov, a preto nemôžeme garantovať a ani prevziať právnu zodpovednosť za všetky informácie uvedené na stránke. Obrázky položiek sú symbolické a nezobrazujú skutočné vlastnosti položiek (farba, detaily, dodatočné vybavenie, atď.). Takéto chyby sa objavia z dôvodu technických riešení alebo ľudských omylov. Zmeny v modernom svete sú tak dynamické, že je nemožné ich okamžite aplikovať na stránke. Zaberie to nejaký čas, aby sa tak stalo. Týka sa to najmä cien a vlastností položiek. V prípade ak nájdete chyby, prosím kontaktujte nás prostredníctvom emailu na našej stránke. Budeme vám za to vďační.

Prijatie rizika

Nákupom akejkoľvek položky na našej webovej stránke (majetok ARBZ d.o.o.) zákazník prijal zodpovednosť za svoje konanie a prehľad o všetkých platných federálnych, štátnych a národných zákonoch súvisiacich s vlastníctvom, majetkom, prevozom, prevodmi, doručením a použitím akýchkoľvek produktových stránok. Kupujúci výslovne súhlasí s odškodnením a zaistením neškodnosti ARBZ d.o.o. na všetky reklamácie vyplývajúce priamo alebo nepriamo z nákupu, vlastníctva, prepravy alebo použitia položky v rozpore s platnými federálnymi, štátnymi ako aj národnými zákonmi alebo nariadeniami. Informácie v tomto katalógu sa môžu meniť bez upozornenia. ARBZ d.o.o. si vyhradzuje právo na zmenu alebo úpravu produktov, materiálov, meraní, technických špecifikácií, ocenenia a dostupnosti.

Doprava

Doprava je vždy zadarmo. Ak si vyberiete platbu v hotovosti pri dodaní (tzv. COD), účtujeme si COD poplatok, ktorého výška je uvedená na webovej stránke. Kupujúci je povinný uhradiť COD poplatok v prípade, že si vybral ako spôsob doručenia COD. Komunikácia

Poskytovateľ je v kontakte s užívateľom cez telekomunikačné prostriedky, ale to len v takom prípade, ak to užívateľ vyslovene neodmietol. Elektronické reklamné správy a SMS správy budú jasne označené ako reklama. Odosielateľ bude zrejmý a špeciálne ponukové akcie a iné marketingové techniky budú primerane označené. Bude v nich tiež jasne stanovené, aké sú podmienky účasti. V každej propagačnej správe bude uvedená možnosť ako sa odhlásiť z odberu reklám aj s celým postupom pri odhlasovaní. Poskytovateľ bude rešpektovať rozhodnutie o nezasielaní propagačných správ.

E-novinky

Pri prihlásení sa na odber e-noviniek súhlasí užívateľ s tým, že bude pravidelne informovaný o novinkách, nových službách a špeciálnych propagačných akciách na našej stránke. Poskytovateľ je zaviazaný tým, že nezneužije alebo nikomu neposkytne emailovú adresu užívateľa. Užívateľ sa môže kedykoľvek odhlásiť z odoberania informačných letákov.

Autorské práva

technológie, obrázky produktov ako aj iné súčasti stránky, ktoré sú majetkom ARBZ d.o.o. a sú chránené autorským zákonom ako aj inými zákonmi a predpismi týkajúcimi sa autorských práv. Nesmú byť rozmnožované alebo použité bez predchádzajúceho písomného povolenia od ARBZ d.o.o. Narušitelia autorských práv budú trestne stíhaní.

Riešenie sporov

Budeme sa snažiť riešiť akékoľvek nezhody vzájomnou dohodou tak, že zákazník pošle sťažnosť na emailovú adresu a spoločnosť zaujme k nezhode do 6 pracovných dní stanovisko. V prípade, ak zákazník nie je ochotný riešiť nezhodu vzájomnou dohodou, môže iniciovať riešenie súdnou cestou. Neuznávame žiadneho zmluvného partnera, ktorý sa bude snažiť o mimosúdne vyrovnanie spotrebiteľských sporov.

Informácie o spoločnosti

 • ARBZ d.o.o.
  Vopovlje 17
  4207 Cerklje na Gorenjskem
  Slovenia
 • 069 645 796
 • info@purpleduck.eu
 • ID dane: SI60422637
 • Evidenčné číslo: 7038976000